Sự kiện | Hội nghị, hội thảo

Hội Nghị "Lao động Quốc tế lần thứ 109"
Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, hồi đồng quản trị Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại kỳ họp thứ 341 ngyaf 27/3/2021, đã quyết định Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 109 (ILC 109) sẽ được tổ chức trực tuyến từ Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ và chia thành 2 phần riêng biệt
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội và quán triệt thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
Hội thảo tham vấn Chương trình Hợp tác Quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm bền vững khu vực phía Nam
Để đánh giá hiệu quả thực hiện và chuẩn bị xây dựng Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và ILO trong giai đoạn 2022-2026, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn về Chương trình Hợp tác quốc gia Việt Nam – ILO về việc làm bền vững,

 
Hội thảo Phát huy lợi thế cơ cấu dân số và thích ứng với già hóa dân số

 
Hội thảo tham vấn Chương trình Hợp tác Quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm bền vững
Để đánh giá hiệu quả thực hiện và chuẩn bị xây dựng Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và ILO trong giai đoạn 2022-2026, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn về Chương trình Hợp tác quốc gia Việt Nam – ILO về việc làm bền vững,
Hội thảo "Báo cáo rà soát pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, khuyến nghị và giải pháp trong giai đoạn tiếp theo
Hội thảo "Công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng kinh nghiệm từ việc đưa người lao động Việt Nam tại Lybia về nước năm 2011"
Cục Quản lý lao động ngoài nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên qua tổ chức Hội thảo "Công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng kinh nghiệm từ việc đưa người lao động Việt Nam tại Lybia về nước năm 2011"
    ©Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội          
    Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Đơn vị quản lý và vận hành: Trung tâm Thông tin (LASIC)
    Điện thoại: (024) 62703604; Email: phanhoichinhsach@molisa.gov.vn