Sự kiện | Đối thoại chính sách

Diễn đàn "Đối thoại cấp cao về lao động di cư kết hợp lễ ra mắt nghiên cứu so sánh pháp luật và các chính sách liên quan tới quản lý lao động di cư trong ASEAN"
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn đối thoại cấp cao về lao động di cư kết hợp lễ ra mắt nghiên cứu so sánh pháp luật và các chính sách liên quan tới quản lý lao động di cư trong ASEAN 
    ©Bản quyền thuộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội          
    Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Đơn vị quản lý và vận hành: Trung tâm Thông tin (LASIC)
    Điện thoại: (024) 62703604; Email: phanhoichinhsach@molisa.gov.vn