Sự kiện | Đối thoại chính sách

Diễn đàn "Đối thoại cấp cao về lao động di cư kết hợp lễ ra mắt nghiên cứu so sánh pháp luật và các chính sách liên quan tới quản lý lao động di cư trong ASEAN"
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn đối thoại cấp cao về lao động di cư kết hợp lễ ra mắt nghiên cứu so sánh pháp luật và các chính sách liên quan tới quản lý lao động di cư trong ASEAN 
    ©Bản quyền Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Việt Nam          
    Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Điện thoại: (024) 62703604 - Fax: (024) 62703609
    Email: phanhoichinhsach@molisa.gov.vn
    Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Thông tin (LASIC)