Sửa quy định để ngăn chặn trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Trước tình trạng ngày càng có nhiều người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, tuy sau đó đã tìm được việc làm nhưng vẫn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Để kịp thời phát hiện và giải quyết được tình trạng lạm dụng này, BHXH Việt Nam đang phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) xây dựng dữ liệu kết nối liên thông về BHTN chia sẻ qua trục tích hợp quốc gia. Theo đó, toàn bộ lịch sử làm việc, thời gian đóng bảo hiểm của người lao động sẽ được quản lý theo số sổ BHXH. 

Bộ công cụ có các tính năng nổi bật như: Kết nối với cơ sở dữ liệu thu, sổ thẻ để khai thác quá trình tham gia khi xét duyệt các chế độ. Đồng thời, bộ công cụ cũng sẽ kết nối, cung cấp dữ liệu cho hệ thống tài chính, kế toán, kiểm soát thông tin xét duyệt các chế độ. Đặc biệt, việc quản lý người hưởng chế độ hàng tháng, kiểm soát thông tin người hưởng trợ cấp ngắn hạn, kiểm soát thông tin người hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hiển thị đầy đủ trên bộ công cụ này.

Đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách BHTN phù hợp hơn với thực tế, bảo đảm hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHTN, cân đối thu chi quỹ BHTN ổn định hướng tới việc quản lý cũng như giải quyết chế độ BHTN cho người lao động trong toàn quốc ngày càng chặt chẽ, nhanh, gọn, chính xác.

Theo quy định, 3 tháng sau khi có quyết định nghỉ việc thì người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu người lao động có việc làm mới sẽ chấm dứt ngay hưởng trợ cấp thất nghiệp, số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại sẽ được bảo lưu

Tuy nhiên tình trạng lạm dụng, trục lợi chính sách BHTN thời gian qua diễn ra phổ biến và ngày càng phức tạp. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do người lao động khai báo tình trạng việc làm không trung thực hoặc không khai báo với cơ quan lao động (trực tiếp là Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) dẫn đến tình trạng vừa đóng, vừa hưởng BHTN. Nhiều trường hợp bị cơ quan BHXH phát hiện khi giải quyết chi trả TCTN lần sau hoặc thông qua rà soát dữ liệu thu BHXH khi làm việc mới. Ngoài ra, còn có tình trạng lao động chủ động xin nghỉ việc để đăng ký hưởng BHTN, hay hiện tượng người lao động di chuyển từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, nhưng chỉ sau một thời gian, người lao động quay lại đúng với doanh nghiệp cũ.