Sẽ công bố Cổng thông điện tử về mộ liệt sỹ trước ngày 27/7
Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ đang được xây dựng và dự kiến sẽ cho ra mắt người dân trước ngày 27/7/2018.

Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ là hệ thống ứng dụng đầu tiên của Chính phủ được xây dựng, phát triển với mục tiêu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ đến với người dân; cập nhật, bổ sung và kiểm soát tính chính xác của các thông tin tại Cục Người có công (Bộ LĐ-TB-XH) đang quản lý và sử dụng...

Cổng thông tin này sử dụng tên miền chung của Cổng thông tin thongtinlietsi.gov.vn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng; trong đó, bổ sung thêm các chức năng về mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ cho người dân tra cứu...

Dự kiến trước ngày 27/7 tới sẽ công bố Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.