Sẽ có chính sách với người có công với cách mạng định cư ở nước ngoài
Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đưa ra tại buổi Họp báo về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7)

Bộ trưởng cho biết, người có công ở nước ngoài hiện có 2 nhóm, gồm nhóm người có công đang hưởng chính sách trong nước, sau đó ra nước ngoài sinh sống, sẽ vẫn hưởng chính sách như khi còn ở trong nước. 

Riêng với nhóm người có công nhưng định cư ở nước ngoài và chưa hưởng chính sách gì, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và được đồng ý về nguyên tắc cần xây dựng chính sách cho nhóm đối tượng này. Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trình Chính phủ ban hành cơ sở pháp lý về chế độ. 

Bộ trưởng khẳng định: “Người Việt Nam ở nước ngoài có công với cách mạng có nhiều đối tượng khác nhau, nên chính sách cho từng nhóm đối tượng cũng phải khác nhau”.

Liên quan tới những người sinh ra ở thế hệ thứ 3 (đời cháu) vẫn bị nhiễm di chứng của chất độc hóa học thời ông bà đi hoạt động cách mạng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: “Đây là câu chuyện phải bàn tới” và sẽ kiến nghị chính sách với nhóm đối tượng này lên Ban Bí thư.