Miễn giảm thuế và nhiều hỗ trợ khác cho doanh nghiệp hợp tác cùng trường nghề
Đây là một phần nội dung Công văn số 786/LĐTBXH-TCGDNN do Bộ LĐ-TBXH ban hành ngày 02/03/2018 gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương nhằm gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, thị trường lao động.

Cụ thể, Bộ LĐ-TBXH đề nghị doanh nghiệp triển khai việc cung cấp thông tin về nhu cầu về tuyển dụng lao động như: Số lượng, kỹ năng, nhu cầu sử dụng lao động theo ngành, nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động từng năm trong giai đoạn 2018-2021 (theo quy định tại Khoản 1 Điều 52 của Luật GDNN).

Nội dung công văn nêu rõ, các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành trực thuộc T.Ư cần phân công nhân sự cụ thể phụ trách, theo dõi việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, thị trường lao động, đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp; tăng cường tiếp cận, truyền thông và thiết lập kênh thông tin (website, email, điện thoại.v.v…) về hợp tác với các doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp.

Bộ LĐ-TBXH cũng đề nghị đẩy mạnh việc hợp tác 3 bên Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp trong Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó đa dạng hoá các hình thức hợp tác về xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; tổ chức ký kết đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp…. Và, có sự phối hợp hợp tác với cơ sở Giáo dục nghề nghiệp cho sinh viên vừa học vừa làm tại cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Đồng thời, hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng và cấp chứng chỉ nghề cho lao động của doanh nghiệp và tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho doanh nghiệp.

Bộ LĐ-TBXH cũng giao Tổng cục giáo dục nghề nghiệp là đầu mối hỗ trợ cơ quan chuyên môn của các Bộ, ngành, địa phương cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức triển khai các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, thị trường lao động, việc làm bền vững, an sinh xã hội;…

Bộ LĐ-TBXH đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp chủ động liên hệ với các trường nghề, các sở LĐ-TBXH để được hỗ trợ. Tổng cục giáo dục nghề nghiệp  sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu và đơn hàng của các doanh nghiệp qua cổng thông tin của Tổng cục, và sẽ giới thiệu các doanh nghiệp với các đơn vị đào tạo có năng lực để phối hợp triển khai.

Trong giai đoạn đầu, Nhà nước dành một phần ngân sách để hỗ trợ kết nối cung cầu thị trường dạy nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp thông qua hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chương trình đào tạo theo đặt hàng, cấp ngân sách theo đặt hàng đào tạo, hỗ trợ đào tạo giảng viên thực hành...