Trong Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, Chính phủ sẽ nghiên cứu trình Quốc hội điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp. “Năm 2016 - 2017 tổng kết 3 năm thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012, sau đó tiến hành sửa đổi, bổ sung để điều chỉnh tuổi nghỉ hưu”, TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội chia sẻ.
Đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tại buổi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị ngày 27-28/6
Từ 1/7 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 sẽ có hiệu lực. Một trong những điểm quan trọng của Luật này là quy định đối với doanh nghiệp về việc đảm bảo việc tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động và bộ phận y tế.
Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có những quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động như sau:
“Năm 2017, tiền lương tối thiểu sẽ không tăng cao. Do chỉ số giá tiêu dùng đang phấn đấu là 5%, chưa tác động nhiều đến đời sống. Năng suất lao động thấp so với thu nhập tiền lương. Phương án ưu tiên là dung hòa, đảm bảo người lao động và tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển”.
Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Hồng Lan cho biết Chính phủ giao bộ nào quản lý giáo dục nghề nghiệp thì Bộ sẽ tuân thủ quyết định đó.
Chiều ngày 17/6, tại buổi thông tin báo chí 6 tháng đầu năm 2016 của ngành lao động, thương binh xã hội, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Hồng Lan cho biết: Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ nào quản lý sẽ do Chính phủ phân công, quyết định.
"VCCI cần cân nhắc việc sử dụng cụm từ “quy định pháp luật tốt nhất” và “quy định pháp luật tồi nhất” vì chưa đưa ra tiêu chí đánh giá. Hơn nữa, quy định về thời gian làm việc và bảo hộ lao động đã và đang được hoàn thiện. Bởi vậy, không nên đưa vào bình chọn quy định tồi".
Bộ Luật Lao động 2012 đã đưa vào điều khoản nghiêm cấm quấy rối tình dục trong môi trường làm việc (thông tư hướng dẫn đang được xây dựng). Ở Việt Nam, quấy rối tình dục tại nơi làm việc và trong xã hội được nhìn nhận như một vấn đề nhạy cảm, khó nói nên có rất ít thông tin để chia sẻ và dẫn tới rất nhiều nạn nhân không hiểu rõ hình thức nào có thể được coi là quấy rối tình dục.
Làm thêm giờ là khoản thời gian làm việc thêm, ngoài giờ làm việc bình thường được quy tại Điều 106 Bộ luật Lao động 2012. Để làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải có sự đồng ý của người lao động, bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm.