Nâng tuổi nghỉ hưu của người lao động là xu thế tất yếu, ở nước ta được quy định về tuổi nghỉ hưu được duy trì trên 50 năm, đến nay đã có nhiều yếu tố thay đổi, trong đó có sức khỏe và tuổi thọ của người dân được nâng lên (trên 73 tuổi).
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, kỳ thi cho người lao động muốn đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành ngư nghiệp năm 2016 theo Chương trình EPS sẽ được tổ chức trong tháng 11 tới. Dự kiến, có 1.300 người được tuyển chọn trong lĩnh vực này.
Căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea), ngày 17/10, Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (tổ chức trong hai ngày ngày 8-9/10) và hướng dẫn những người lao động thi đỗ tiếng Hàn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Trả lời về lo ngại việc tăng tuổi hưu sẽ có nguy cơ dẫn tới tình trạng tham quyền cố vị, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng cần tính toán kỹ lưỡng để tận dụng nguồn nhân lực có kinh nghiệm và không gia tăng thất nghiệp của thanh niên.
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được đề xuất bổ sung thêm nhiều điều khoản, chính sách bảo vệ lao động nữ, đặc biệt chú trọng đến cung cấp thông tin và bồi dưỡng kiến thức trước khi đưa họ ra nước ngoài làm việc.
Trước một vấn đề xã hội phức tạp, còn nhiều tranh cãi về cách quản lý: hợp pháp hóa hay phòng, chống mại dâm (PCMD), lời khẳng định của người đứng đầu Chính phủ kiến tạo, có thể nói, mang tầm chiến lược và thời đại với cái nhìn xuyên suốt chiều dài lịch sử, mang đậm tính nhân văn.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
Trao đổi về lĩnh vực đào tạo nghề đang có nhiều điểm vênh so với nhu cầu nhân lực, TS Nguyễn Hồng Minh -Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐ-TBXH thể hiện sự tự tin trước phương án: Sẽ giải thể những trường nghề hoạt động không hiệu quả.
Theo thống kê của Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), hiện cả nước có hơn 160 nghìn cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, hơn 100 nghìn người hoạt động mại dâm. Thực tế, con số này lớn hơn rất nhiều và khó kiểm soát. Mặc dù nhiều năm qua, Việt Nam rất tích cực trong công tác phòng chống tệ nạn mại dâm nhưng mại dâm vẫn tồn tại và phát triển với nhiều hình thức khác nhau nhằm “che mắt” các cơ quan chức năng.
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá 03 năm thi hành Bộ luật Lao động 2012 vào ngày 03/10/2016.