Ngày 11/11/2017, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 245/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
Tăng lương, đề xuất giảm mức đóng BHXH, điều chỉnh mức trợ cấp và tăng lương hưu....là những điểm nhấn nổi bật trong ngành LĐ-TBXH năm 2016.
“Việc cơ quan hành chính tham gia trong vấn đề giải quyết tranh chấp lao động tập thể có thực sự phát huy được vai trò, hay mang tính triệt tiêu quá trình thương lượng, hòa giải tranh chấp giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ)”. Đây là nội dung được đưa ra thảo luận lấy ý kiến trong Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2012.
Mức lương cơ bản hiện nay chỉ đáp ứng 70% mức sống tối thiểu của người lao động.
Trước mắt có thể tăng tuổi nghỉ hưu ở khu vực hành chính sự nghiệp, khu vực doanh nghiệp (DN) sẽ tăng sau. Giữ nguyên độ tuổi lao động làm khu vực độc hại, lao động ở khu vực đặc biệt, nữ là 50, nam là 55 tuổi.
Để hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Bộ LĐ-TBXH có đề xuất đáng chú ý là mở tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em.
Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 4916/LĐTBXH-LĐTL về việc tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán do Bộ LĐ-TBXH ban hành.
Người lao động không phải ký hợp đồng thử việc hay được tham gia BHXH, bảo hiểm y tế ngay từ giai đoạn thử việc là một trong những đề xuất thay đổi về thử việc đối với người lao động trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động 2012.
Theo số liệu mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nợ bảo hiểm xã hội hiện nay là hơn 9.550 tỷ đồng, trong đó số tiền nợ bảo hiểm xã hội thời gian từ 3 tháng trở lên là 6.869 tỷ đồng, chiếm 72% số tiền nợ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, những doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội nhưng đã giải thể, phá sản không thể thu hồi được nợ đang làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.
Theo dự thảo Luật Lao động, quy định tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp đang thể hiện theo 2 ý kiến, Ý kiến 1: Quy định tại Bộ Luật Lao động. Ý kiến 2: Quy định tại một Nghị định do Chính phủ ban hành nhằm đảm bảo tính linh hoạt.