Trước một vấn đề xã hội phức tạp, còn nhiều tranh cãi về cách quản lý: hợp pháp hóa hay phòng, chống mại dâm (PCMD), lời khẳng định của người đứng đầu Chính phủ kiến tạo, có thể nói, mang tầm chiến lược và thời đại với cái nhìn xuyên suốt chiều dài lịch sử, mang đậm tính nhân văn.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
Trao đổi về lĩnh vực đào tạo nghề đang có nhiều điểm vênh so với nhu cầu nhân lực, TS Nguyễn Hồng Minh -Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐ-TBXH thể hiện sự tự tin trước phương án: Sẽ giải thể những trường nghề hoạt động không hiệu quả.
Theo thống kê của Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), hiện cả nước có hơn 160 nghìn cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, hơn 100 nghìn người hoạt động mại dâm. Thực tế, con số này lớn hơn rất nhiều và khó kiểm soát. Mặc dù nhiều năm qua, Việt Nam rất tích cực trong công tác phòng chống tệ nạn mại dâm nhưng mại dâm vẫn tồn tại và phát triển với nhiều hình thức khác nhau nhằm “che mắt” các cơ quan chức năng.
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá 03 năm thi hành Bộ luật Lao động 2012 vào ngày 03/10/2016.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm rõ một số vướng mắc khi thực hiện chế độ BHXH theo Luật BHXH năm 2014, liên quan đến các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất và BHXH tự nguyện.
Bên lề Hội nghị tổng kết 5 năm (giai đoạn 2011 - 2015) thực hiện tín dụng chính sách tại vùng Tây Bắc và kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại Lào Cai vừa được tổ chức.
“Việt Nam quyết tâm đẩy nhanh lộ trình sửa Luật lao động năm 2012, nhằm tương thích với các cam kết của Việt Nam khi tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP”
Trao đổi với báo chí, bà Phạm Ngọc Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TBXH, đã cho biết những thông tin quan trọng và điểm mới trong Kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10 tại 4 điểm thi trên cả nước.
Áp dụng cứng nhắc lương tối thiểu theo tháng vô tình gây khó cho một số quan hệ lao động trong điều kiện kinh tế thị trường.