Để hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Bộ LĐ-TBXH có đề xuất đáng chú ý là mở tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em.
Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 4916/LĐTBXH-LĐTL về việc tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán do Bộ LĐ-TBXH ban hành.
Người lao động không phải ký hợp đồng thử việc hay được tham gia BHXH, bảo hiểm y tế ngay từ giai đoạn thử việc là một trong những đề xuất thay đổi về thử việc đối với người lao động trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động 2012.
Theo số liệu mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nợ bảo hiểm xã hội hiện nay là hơn 9.550 tỷ đồng, trong đó số tiền nợ bảo hiểm xã hội thời gian từ 3 tháng trở lên là 6.869 tỷ đồng, chiếm 72% số tiền nợ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, những doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội nhưng đã giải thể, phá sản không thể thu hồi được nợ đang làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.
Theo dự thảo Luật Lao động, quy định tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp đang thể hiện theo 2 ý kiến, Ý kiến 1: Quy định tại Bộ Luật Lao động. Ý kiến 2: Quy định tại một Nghị định do Chính phủ ban hành nhằm đảm bảo tính linh hoạt.
Ưu tiên cải thiện kỹ năng của lực lượng lao động là một nhiệm vụ quan trọng khi Việt Nam đối mặt với những thay đổi về bản chất công việc trong thời đại công nghệ – thời điểm những lao động tay nghề thấp có nguy cơ bị thay thế bởi tự động hóa
Thế nào là lương tối thiểu và các yếu tố cấu thành lương tối thiểu là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Lao động 2012 đang được Bộ LĐ-TBXH lấy ý kiến rộng rãi
Bộ LĐ-TBXH đang nghiên cứu để đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu trong lần sửa đổi Bộ luật Lao động trình Quốc hội trong năm 2017. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của nữ sẽ tăng lên 58 và nam giới tăng lên 62
Để đáp ứng nhu cầu của đa số doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người lao động có nguyện vọng làm thêm để tăng thêm thu nhập; tăng tính cạnh tranh của thị trường lao động Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực, trong dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động 2012, Bộ LĐ-TBXH đề xuất số giờ làm thêm tối đa có thể được tăng lên tới 600 giờ/năm.
Bà Celine Peyron Bista, Cố vấn trưởng dự án về bảo hiểm xã hội khu vực ASEAN của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), cho rằng đã đến lúc VN cần nâng dần tuổi nghỉ hưu