Tọa đàm trực tuyến: Việc làm, thị trường lao động Việt Nam trong tiến trình hội nhập
Từ 9h ngày 27/12, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề “Việc làm, thị trường lao động Việt Nam trong tiến trình hội nhập”.

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong thời đại công nghiệp 4.0. Quá trình này đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển, mang tới nhiều việc làm cho người lao động, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với thị trường lao động Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Đứng trước những thách thức trên, nguồn nhân lực Việt Nam phải “chuyển mình” ra sao? Cơ chế chính sách về việc làm cần thay đổi như thế nào để đáp ứng nhu cầu lao động trong tình hình mới? Để làm rõ hơn vấn đề này, Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề “Việc làm, thị trường lao động Việt Nam trong tiến trình hội nhập” với sự tham gia của lãnh đạo Bộ LĐTBXH.