Infographic: 18 điều người lao động nên biết để bảo vệ quyền lợi của mình
Người lao động nên biết về quyền lợi của mình như lương thử việc, lương thưởng, làm thêm giờ, nghỉ phép....để chủ động bảo vệ bản thân.