Hội nghị Trung ương 7: 8 đề xuất cải cách bảo hiểm xã hội
Hôm nay (7/5), Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7, Khóa XII khai mạc tại Hà Nội. Các đề án trình Trung ương lần này thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khi đề cập đến xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Cả 3 vấn đề này đều rất quan trọng, trong đó có cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ông Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội  (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, Đề án nêu lên 8 yếu tố đột phá nhằm phúc đáp quyền được bảo đảm an sinh xã hội của người dân.

Hàng triệu người cao tuổi sẽ có lương hưu

Đầu tiên, Đề án mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng và hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Cụ thể, tầng thứ nhất là lương hưu xã hội. Những người cao tuổi đến độ tuổi nhất định, không có cơ hội để đóng góp không có BHXH hoặc trợ cấp hàng tháng thì ngân sách nhà nước sẽ cung cấp cho họ một khoản lương hưu, gọi là lương hưu xã hội.

Tầng thứ 2 là bảo hiểm xã hội cơ bản. Người lao động đi làm có thu nhập thì đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng lương hưu trên tiền lương lúc đang làm việc.

Những người có lương cao hơn thì tham gia tầng thứ 3 là tầng hưu trí bổ sung. Lúc đó hoàn toàn dựa vào vệc thỏa thuận, thương lượng giữa người lao đọng và người sử dụng lao động để có lương hưu cao hơn.

Như vậy, bảo hiểm xã hội đa tầng sẽ đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dân khi đang làm việc và ngay cả khi về hưu thay vì đơn tầng như lâu nay.

Thông qua bảo hiểm xã hội đa tầng, chúng ta hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu

Tại phiên họp của Ủy ban về các vấn đề xã hội ngày 23/4, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay, một trong các phương án đề xuất là tăng tuổi hưu lên 62 với nam và 60 với nữ.

Theo ông Phạm Trường Giang, trong bối cảnh già hóa dân số, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là một xu thế tất yếu .Phương án xin ý kiến Trung ương về tuổi nghỉ hưu điều chỉnh theo lộ trình phù hợp để vừa đạt mục tiêu tăng tuổi nghỉ chung, vừa thu hẹp dần khoảng cách về giới trong tuổi nghỉ hưu. Những ngành nghề đặc biệt có thể nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn so với tuổi nghỉ hưu chung 5 tuổi.

Thu hẹp khoảng cách về mức lương hưu.

Đề án kết hợp hài hòa các nguyên tắc đóng hưởng, chia sẻ và thu hẹp khoảng cách về mức lương hưu trong tầng BHXH do Nhà nước tổ chức để khác phục những hợp lý trong thời gian qua.

Rút ngắn điều kiện thời gian tham gia BHXH

Ngoài 3 đề xuất nêu trên, Đề án có  nội dung khác được cho sẽ tạo đột phá. 

Cụ thể là, tăng cường sự liên kết và hỗ trợ giữa các chính sách BHXH; kế thừa và phát triển nguyên tác điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối với tiền lương của người đang làm việc; điều chỉnh theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia để giảm số lượng hưởng BHXH một lần; thiết kế lại các tham số BHXH để đảm bảo đạt mục tiêu bền vững tài chíh của các Quỹ BHXH thành phần; rút gắn điều kiện thời gian tham gia BHXH để được hưởng lương hưu.