Hoạt động dịch vụ việc làm “chui” bị phạt đến 60 triệu đồng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, Bảo hiểm xã hội, đưa Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Dự thảo nghị định gồm 6 chương, 56 điều, trong đó có quy định cụ thể về hành vi vi phạm quy định về quy định về dịch vụ việc làm và mức xử phạt.

Theo đó, Điều 5 của dự thảo nghị định này đề xuất phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với doanh nghiệp (DN) hoạt động dịch vụ việc làm có hành vi thông báo hoạt động ịch vụ việc làm không theo quy định của pháp luật. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với DN hoạt động dịch vụ việc làm có hành vi thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về vị trí việc làm. Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động dịch vụ việc làm mà không có Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hết hạn.

Bên cạnh đó, Dự thảo quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về tuyển, quản lý lao động của người sử dụng lao động (NSDLĐ). Theo đó, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với NSDLĐ khi có một trong các hành vi sau đây: Không thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động hoặc thông báo ít hơn 5 ngày làm việc trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của NLĐ hoặc thông báo không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật; Không thông báo công khai kết quả tuyển lao động hoặc thông báo sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động.

Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành vi sau đây: Thu tiền của NLĐ tham gia tuyển lao động; không lập sổ quản lý lao động; lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn, không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật; không ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về NLĐ vào sổ quản lý lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực; không cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động.