Công bố kết quả kỳ thi tiếng Hàn cho lao động sang Hàn Quốc làm việc
Căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea), ngày 17/10, Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (tổ chức trong hai ngày ngày 8-9/10) và hướng dẫn những người lao động thi đỗ tiếng Hàn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Theo đó, những thí sinh đạt điểm chuẩn từ 152/200 điểm trở lên sẽ tiếp tục làm hồ sơ đi làm việc tại Hàn Quốc. Kết quả kỳ thi thí sinh có thể truy cập và tải về tại đây.

Trung tâm Lao động ngoài nước cũng đã ban hành Công văn số 900/TTLĐNN-TCLĐ ngày 17/10/2016 gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố về việc thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 và hướng dẫn những người lao động thi đỗ tiếng Hàn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển có thể mua tại Sở LĐ-TBXH nơi thí sinh đăng ký dự thi tiếng Hàn, với giá 35.000 đồng/bộ hoặc tải trực tiếp tại trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước www.colab.gov.vn.

Trung tâm lao động ngoài nước cũng lưu ý: Người lao động thi đỗ tiếng Hàn có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định và gửi về Sở LĐ-TB&XH tỉnh/thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi để Sở LĐ-TBXH các tỉnh/thành phố tổng hợp nộp cho Trung tâm Lao động ngoài nước trước ngày 10/11/2016.

Trước đó, ngày 8 và 9-10, Bộ LĐ-TBXH đã phối hợp với Bộ Việc làm và Bộ Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 cho hơn 21.622 người. Qua đó chọn 2.100 người đi làm việc ở Hàn Quốc.