Đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài vẫn chờ hướng dẫn
Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể từ Chính phủ nên Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa có cơ sở để thu bảo hiểm xã hội bắt buộc với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Theo Khoản 2, Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động, hoặc chứng chỉ hành nghề, hay là giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên theo cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện chưa có hướng dẫn cụ thể từ Chính phủ nên cơ quan này chưa có cơ sở để thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc của đối tượng này, mặc dù luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.