Đề xuất điều chỉnh lương hưu cho một số lao động nữ giai đoạn 2018 đến năm 2021.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu đối với số lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021.

Nghị định này quy định mức điều chỉnh lương hưu đối với số lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018  đến ngày 31/12/2021 và có mức lương hưu thấp hơn so với người có cùng số năm đóng bảo hiểm xã hội bắt đầu hưởng lương hưu trong năm 2017,bảo đảm hài hòa với lộ trình điều chỉnh cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu của nam giới bắt đầu hưởng lương hưu tại cùng thời điểm.

Tại dự thảo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2021 mà có từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội thì tùy vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng lương hưu thêm một khoản tiền được tính theo mức sau: Tiền lương hưu tính theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm nghỉ hưu cụ thể tại bảng sau:

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.