Đề xuất chính sách bảo vệ quyền lợi lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được đề xuất bổ sung thêm nhiều điều khoản, chính sách bảo vệ lao động nữ, đặc biệt chú trọng đến cung cấp thông tin và bồi dưỡng kiến thức trước khi đưa họ ra nước ngoài làm việc.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TBXH Phạm Viết Hương cho biết, trong 80.000-100.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hằng năm, có khoảng 30% là nữ.

Lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài thường làm các ngành nghề như giúp việc gia đình, chăm sóc người già, công nhân điện tử, công nhân may, hộ lý, điều dưỡng…

Tuy nhiên, có một thực tế là lao động nữ vẫn gặp khá nhiều khó khăn khi đi làm việc ở nước ngoài. Nữ lao động rất ít có cơ hội để tiếp cận được với những thông tin tuyên truyền chính thức về xuất khẩu lao động, nếu ai thiếu kỹ năng sống sẽ dễ dàng bị lừa gạt. Ngoài ra, khi hoàn thành hợp đồng làm việc ở nước ngoài trở về quê hương, họ không biết phải tìm công việc gì để ổn định, có cuộc sống bền vững.

Một trong những nguyên nhân khiến cho lao động nữ không được bảo vệ đầy đủ quyền lợi là do công tác quản lý thiếu chặt chẽ, không nắm được đầy đủ thông tin của lao động thường xuyên, không thực hiện các chế độ báo cáo thông tin một cách nghiêm túc. Không chỉ vậy, dù pháp luật hiện hành quy định về hợp đồng liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài khá đầy đủ, song vẫn chưa thể hiện được nguyên tắc bình đẳng giới.

Vì vậy, việc thực hiện nghiên cứu rà soát Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dưới góc độ bình đẳng giới được xem là một trong những hoạt động quan trọng nhằm tạo công cụ pháp lý hoàn thiện hơn để bảo vệ tốt hơn lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài.

Các khuyến nghị sửa đổi, bổ sung quan trọng được đề cập đến bao gồm: