Thư viện tài liệu

Thông tin xã hội, cộng đồng. Thông tin hoạt động của các đoàn thể, ban ngành. Hình ảnh, tài liệu tham khảo...
Thông tin dự án Thông tin dự án Tài liệu, thông tin các dự án trọng điểm của Bộ LĐTBXH
Thông cáo báo chí Thông cáo báo chí Tổng hợp thông cáo báo chí
Thống kê, báo cáo Thống kê, báo cáo Thống kê, báo cáo số liệu tổng hợp
Sách/ấn phẩm Sách/ấn phẩm Kho sách và ấn phẩm chuyên ngành Lao động - Xã hội
Video Video Video hội nghị, sự kiện
Photo Photo Thư viện ảnh