Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 2017 tập trung nhấn mạnh ảnh hưởng của xung đột và thiên tai đối với tình trạng lao động trẻ em. Các cuộc xung đột và thiên tai gây ra những hậu quả tàn khốc như cướp đi sinh mạng của nhiều người, , gây thương von