Sự kiện | Đối thoại chính sách

Diễn đàn "Đối thoại cấp cao về lao động di cư kết hợp lễ ra mắt nghiên cứu so sánh pháp luật và các chính sách liên quan tới quản lý lao động di cư trong ASEAN"
Tháng 04
20
Thứ 3
Địa điểm: Khách sạn Sheraton - K5 Nghi Tàm, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
Thời gian: 14:00, 20/04/2021 - 20/04/2021
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn đối thoại cấp cao về lao động di cư kết hợp lễ ra mắt nghiên cứu so sánh pháp luật và các chính sách liên quan tới quản lý lao động di cư trong ASEAN 
Trong khuôn khổ họt động của nhyoms công tác về các điển hình lao động tiên tiến nhằm tăng cườn tính cạnh trang trong ASEAN (SLOM-WG) trong giai đoạn 2016-2020, Báo cáo "Nghiên cứu so sánh luật pháp và chính sách về quản lý lao động di cư trong ASEAN" do Việt Nam chủ trì đã được hoàn tất. Nghiên cứu này được thực hiện với sự phối hợp của Ban thư ký ASEAN và của cơ chế tăng cường đối thoại EU-ASEAN (E-READI).
Nhằm chia sẻ các nội dung của báo cáo cũng như kinh nghiệm trong quản lý lao động di cư tại ASEAN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hooin tổ chức cuộc diễn đàn này.
Kính mời Quý đại diện của các đơn vị tham dự Diễn đàn này  
©Bản quyền Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Việt Nam          
Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 62703604 - Fax: (024) 62703609
Email: phanhoichinhsach@molisa.gov.vn
Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Thông tin (LASIC)