Về trang trước

Nên bỏ lương tổi thiểu, trả lương theo thỏa thuận?

Thứ sáu, 15/09/2017 | 11:03
Nên bỏ lương tổi thiểu, trả lương theo thỏa thuận?
Gần đây nhiều ý kiến trái ngược nhau đáng chú ý của các chuyên gia khi nói đến các vấn đề liên quan đến tiền lương, trong đó có ý kiến chuyên gia cho rằng nên bỏ lương tối thiểu, thay vào đó sẽ trả lương theo thỏa thuận. Theo bạn, bạn có ủng hộ quan điểm này không?
Nên bỏ lương tổi thiểu, trả lương theo thỏa thuận?