Về trang trước

Có nên bỏ quy định lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút mỗi ngày?

Thứ hai, 09/01/2017 | 15:53
Có nên bỏ quy định lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút mỗi ngày?
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 155 Bộ Luật Lao động 2012 quy định Lao động nữ Trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Nội dung trên được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 85/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, tại Dự thảo Bộ luật Lao động thì quy định có lợi cho lao động nữ nêu trên đang đề xuất bãi bỏ. Rất nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này. Ý kiến của bạn thế nào?
Có nên bỏ quy định lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút mỗi ngày?