Về trang trước

Có nên nâng tuổi của trẻ em từ 16 lên 18 tuổi không?

Thứ tư, 06/01/2016 | 15:41
Có nên nâng tuổi của trẻ em từ 16 lên 18 tuổi không?
Dự thảo Luật BVCSGDTE sẽ được trình Quốc hội thông qua vào tháng 3 năm 2015. Tuy nhiên, dư luận hiện nay vẫn có 2 quan điểm trái chiều

Quan điểm 1: Quy định trẻ em là người dưới 18 tuổi bảo đảm phù hợp hơn với công ước về quyền trẻ em, phù hợp với quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013. Đảm bảo trẻ em được bảo vệ phù hợp với quá trình phát triển thể chất và tinh thần, có khả năng tham gia đầy đủ các quyền và nghĩa vụ trong đời sống xã hội dân sự.

Quan điểm 2: Không nên chỉ nhìn ra thế giới mà cần xem cái gì phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Học sinh học xong lớp 9 đã 15 tuổi có thể vào trường nghề rồi, và 16 - 17 là tuổi “bẻ gẫy sừng trâu”, nên nếu không cẩn thận sự nâng độ tuổi là trẻ em sẽ làm chậm sự phát triển.  Nên cứ để như hiện nay là trẻ em (dưới 16 tuổi) và người chưa thành niên (từ 16-<18 tuổi) vì nhóm này chưa chắc đã chấp nhận mình là “trẻ em”. Nếu nâng độ tuổi thì có phải thành lập khoa sản trong viện nhi không? Chi ngân sách có đảm bảo cho đối tượng trẻ em hưởng chính sách bảo trợ xã hội không? Có xung đột với các Bộ luật khác không? .....

Bạn có đồng ý tăng tuổi trẻ em lên 18 tuổi không?

Tôi ĐỒNG Ý bởi vì…

 

     Từ 16 đến 18 tuổi, con người có nhiều biến đổi về tâm sinh lý lứa tuổi, độ tuổi hết tsức nhạy cảm cần phải được quan tâm đặc biệt để giúp trẻ em hoàn thiện nhân cách và phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, giúp các em tránh nguy cơ phải lao động sớm, được bảo vệ để không dễ bị lạm dụng, bị xâm hại. 

Nâng độ tuổi trẻ em lên dưới 18 tuổi sẽ mở rộng được phạm vi áp dụng quyền trẻ em, như vậy sẽ tác động tốt đến việc khuyến khích học tập, đảm bảo tốt hơn cho nhóm người chưa thành niên có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm đầy đủ hơn, không phải bỏ học kiếm sống, được hỗ trợ học tập để hoàn thành phổ cập giáo dục và giảm thiểu được các nguy cơ khác.

 

(Phạm Thị Hồng Nga, TP Hà Nội)

Việc nâng độ tuổi sẽ có ý nghĩa đối với những trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt gồm trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật, trẻ nhiễm HIV. Đối với nhóm trẻ em vi phạm pháp luật việc nâng độ tuổi trẻ em sẽ tạo điều kiện để người chưa thành niên vi phạm pháp luật từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận, thụ hưởng các chính sách phòng ngừa, can thiệp sớm, tái hòa nhập cộng đồng. Chúng ta không ngại thay đổi kể cả thay đổi trong nếp nghĩ, thay đổi trong cách làm, nếu sự thay đổi đó cấp bách phù hợp với trào lưu chung

( Vũ Thị Hương Sen - TP Hải Dương)

Tôi PHẢN ĐỐI bởi vì…

    Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm bạo lực học đường, sự xuống cấp đạo đức của trẻ chưa thành niên tăng lên, gây bức xúc trong dư luận và lo lắng của các bậc phụ huynh. Vì vậy, các chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ dưới 16 tuổi cần được thực hiện tốt hơn nữa; đồng thời cần bồi dưỡng, giáo dục trẻ vị thành niên có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội chứ không hẳn nâng độ tuổi trẻ em lên 18 thì các em tốt hơn”

Báo cáo của Chính phủ có đề cập đến việc nâng cao tuổi trẻ em trong sửa đổi lần này là không ảnh hưởng đến các luật liên quan khác nhưng chưa được giải thích một cách rõ ràng. “Cơ sở nào không ảnh hưởng? Vì sao không ảnh hưởng?

(Ông Tô Văn Tám – Kontom