Về trang trước

Hội thảo "Vận động chính sách, giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em trong thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu"

Hội thảo
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 08/06/2017
Địa điểm: Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH

Hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em và để tăng cường vai trò trách nhiệm của các Bộ, ngành đoàn thể, các tổ chức kinh tế và cộng đồng trong việc phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, Bộ LĐ-TBXH phối hợp với ILO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Vận động chính sách, giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em trong thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu"

Thời gian: 8h00 ngày 13/6/2017

Địa điểm: Hội trường Victoria Ballroom, Khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Xem chi tiết Giấy mời tại đây