Về trang trước

Hội nghị "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020"

Hội nghị
Hội nghị
Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00 Ngày 25/12/2019
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Đê đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2019, thảo luận và triển khai việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội năm 2020; được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020 theo hình thức trực tuyến