Về trang trước

Hướng tới một hệ thống trợ giúp xã hội hợp nhất

Hướng tới một hệ thống trợ giúp xã hội hợp nhất
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 Ngày 13/06/2018 đến 17:00 Ngày 14/06/2018
Địa điểm: Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô, số 189 Lam Sơn, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Đơn vị tổ chức: Cục Bảo trợ xã hội
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Bảo trợ xã hội phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức Hội thảo "Hướng tới một hệ thống trợ giúp xã hội hợp nhất"

Nội dung của Hội thảo cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: Đánh giá hiện trạng, thách thức và định hướng đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội; đề xuất mục tiêu, giải pháp, lộ trình và kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội.

2. Nội dung: (1) Tổng quan về hệ thống trợ giúp xã hội, định hướng đổi mới hệ thống trợ giúp  xã hội tại Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về tích hợp chính sách trợ giúp xã hội; tiếp cận các chương trình trợ giúp tiền mặt của các nhóm dân tộc thiểu số. (2) Giải pháp, lọ trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội.

Cục Bảo trợ xã hội trân trọng kính mời đại diện các Bộ, ngành liên quan, tổ chức quốc tế và chuyên gia tư vấn, Lãnh đạo sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng BTXH, đại diện Sở/ngành liên quan tỉnh Hà Giang, Vĩnh Phúc tham dự Hội thảo trên