Lịch tổ chức hội nghị sự kiện

Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 29/07/2020
Địa điểm: Khách sạn Adonish, 55 Quang Trung, Hoàn Kiếm, HN
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 27/05/2020
Địa điểm: Trụ sở Bộ lao động - Thương binh và Xã hội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Hội nghị
Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00 Ngày 25/12/2019
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Hội thảo
Thời gian: Từ 07:30 đến 13:00 Ngày 22/10/2019
Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, 78 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Đào tạo/Tập huấn
Thời gian: Từ 13:00 Ngày 22/10/2019 đến 17:00 Ngày 25/10/2019
Địa điểm: Thảo viên Resort, Trung Sơn Trầm, Ba Vì, Sơn Tây, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Khác