Về trang trước

Diễn đàn “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”

Diễn đàn “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”
Sự kiện
Thời gian: Từ 08:00 Ngày 23/08/2017 đến 20:00 Ngày 26/08/2017
Địa điểm: Thủ đô Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5/2017 với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” được tổ chức từ ngày từ 23-26 tháng 8 năm 2017 tại thủ đô Hà Nội. Diễn đàn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh Niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đồng chủ trì với sự phối hợp của các bộ, ngành, các tổ chức: UNICEF, ILO, Tổ chức Cứu trợ trẻ em, Tổ chức PLAN, Tổ chức Tầm nhìn thế giới, Tổ chức ChildFund, Tổ chức CBM, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững.