Về trang trước

Hội thảo quốc tế các xu hướng mới về việc làm, an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập

Hội thảo quốc tế các xu hướng mới về việc làm, an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00 Ngày 13/08/2019
Địa điểm: Khách sạn Hòa Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Vụ Hợp tác quốc tế
Thực hiện Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 25/6/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo quốc tế các xu hướng mới về việc làm, an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập

Hội thảo nhằm chia sẻ và trao đổi về các xu hướng mới về lao động, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, xu hướng việc làm trong bối cảnh hội nhập quóc tế và cách mạng công nghệ 4.0. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng kính mời quý cơ quan, tổ chức quốc tế và chuyên gia tư vấn tham dự và có ý kiến đóng góp tại Hội thảo trên.