Về trang trước

Các phương thức chi trả bảo hiểm xã hội

Các phương thức chi trả bảo hiểm xã hội
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 04/06/2018
Địa điểm: Khách sạn Intercontinential, số 5 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội thảo " Các phương thức chi trả bảo hiểm xã hội - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ  về phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, hoạc phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội thảo trên nhằm chia sẻ thông tin, thu thập ý kiến đóng góp của các chuyên gia quốc tế, chuyên gia trong nước và các nhà quản lý về định hướng phương thức chi trả bảo hiểm xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng kính mời Quý cơ quan tham dự và chia sẻ thông tin tại Hội thảo.

Thời gian: Từ 8h - 17h, Thứ Sáu, ngày 15/6/2018

Địa điểm: Khách sạn Intercontinential, số 5 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội