Về trang trước

Hướng dẫn thu thập số liệu và đánh giá công tác bình đẳng giới

Hướng dẫn thu thập số liệu và đánh giá công tác bình đẳng giới
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:30 Ngày 28/05/2018 đến 17:00 Ngày 29/05/2018
Địa điểm: Khách sạn Dòng Sông Xanh Tổ 01 Gia Bẩy, p. Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội thảo "Hướng dẫn thu thập số liệu và đánh giá công tác bình đẳng giới"

Bộ LĐ-TBXH trân trọng kính mời đại biểu Quý cơ quan tham gia Hội thảo nêu trên (Chương trình 

Thời gian: Khai mạc lúc 8h30 ngày 28/05/2018

Địa điểm: Khách sạn - Nhà hàng Dòng Sông Xanh - Tổ 01 Gia Bẩy, phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên