Về trang trước

Hội thảo " Ứng dụng CNTT trong giải quyết chính sách trợ giúp xã hội"

Hội thảo
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 29/07/2020
Địa điểm: Khách sạn Adonish, 55 Quang Trung, Hoàn Kiếm, HN
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 của Dự án Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam - giai đoạn 2017-2020, (Dự án SAP pha II) cục bảo trợ xã hội phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn " Ứng dụng CNTT trong giải quyết chính sách trợ giúp xã hội" nhằm:

1. Đánh giá lại các phương thức, cách thức thực hiện tại và các nhà cung cáp dịch vụ thanh toán điện tử

2. Thảo luận về mục tiêu thiết kế hệ thống thanh toán, các tiêu chí lựa chọn các nhà cung cấp

3. Các nguyên tắc và yêu cầu của hệ thống thanh toán điện tử đối với đối tượng BTXH và đối tượng nghèo.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính mời đại diện Quý cơ quan tham dự và phát biểu tại Hội thảo nêu trên.

Thời gian: 1,5 ngày từ ngày 29/7/2020 đến 30/7/2020

Khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/7/2020.

Địa điểm: Khách sạn Adonish, 55 Quang Trung, Hoàn Kiếm, HN