Về trang trước

Hội thảo tham vấn những nội dưng sửa đổi, bổ sung về lao động chưa thành niên trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Hội thảo tham vấn những nội dưng sửa đổi, bổ sung về lao động chưa thành niên trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Hội thảo
Thời gian: Từ 13:30 đến 17:00 Ngày 07/10/2019
Địa điểm: Tầng 2 Nhà E, Khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Thực hiện Nghị quyết số 57/2018/QH14 về nhiệm vụ xây dựng dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi, trong khuôn khổ chương trình phối hợp với Dự án Thúc đẩy và Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam do UNICEF tài trợ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo tham vấn những nội dưng sửa đổi, bổ sung về lao động chưa thành niên trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 57/2018/QH14 về nhiệm vụ xây dựng dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi, trong khuôn khổ chương trình phối hợp với Dự án Thúc đẩy và Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam do UNICEF tài trợ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo tham vấn những nội dưng sửa đổi, bổ sung về lao động chưa thành niên trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Trân trọng kính mời các Quý vị đại biểu đến dự và đóng góp ý kiến cho hội thảo trên 

Trận trọng !