Về trang trước

Hội thảo về chính sách đối với lao động nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Hội thảo về chính sách đối với lao động nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Hội thảo
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 08/08/2019
Địa điểm: Hội trường Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, Số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Vụ Bình đẳng giới
Để tiếp tục rà soát các vấn đề giới trong dự thảo Bộ luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo về chính sách đối với lao động nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ bảy và dự kiến trình Quốc hội thông qua Kỳ họp thứ tám (10/2019). Để tiếp tục rà soát các vấn đề giới trong dự thảo Bộ luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo về chính sách đối với lao động nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Trân trọng kính mời đại diện một số Bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan; đại diện một số trường mần non, trường tiểu học của thành phố Hà Nội, các tổ chức xã hội, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán và cơ quan Liên hợp quốc đang làm trong lĩnh vực bình đẳng giới; các cơ quan truyền thông ở Trung ương và Hà Nội,  tham dự và có ý kiến đóng góp tại Hội thảo trên.