Về trang trước

Hội thảo rà soát giữa kỳ Chương trình Hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm bền vững 2017-2021

Hội thảo rà soát giữa kỳ Chương trình Hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm bền vững 2017-2021
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 17/07/2019
Địa điểm: Khách sạn TQT số 1 Yết Kiêu, TP Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Vụ Hợp tác quốc tế
Được sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9/12/2017, Bộ trưởng Bộ Lao động —- Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đã ký Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam — ILO về Việc làm bền vững, giai đoạn 2017 — 2021 với các mục tiêu và hoạt động ưu tiên cụ thể trong lĩnh vực lao động và xã hội.

Sau gần 2 năm triển khai Chương trình, Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng 1LO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo đánh giá hiệu quả thực hiện và thảo luận về các vấn đề liên quan tới tăng cường tuân thủ các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc, hướng tới việc làm thỏa đáng cho mọi người, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã ký kết và chuẩn bị triển khai Hiệp định Thương mại tự do CPTPP và EVFTA

Trân trọng kính mời đại diện các Bộ, ngành liên quan, tổ chức quốc tế và chuyên gia tư vấn tham dự và có ý kiến đóng góp tại Hội thảo trên