Về trang trước

Tiêp cận giáo dục của trẻ em con của lao động di cư

Tiêp cận giáo dục của trẻ em con của lao động di cư
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00 Ngày 24/05/2018
Địa điểm: Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Khác
Trong khuôn khổ dự án CSEF 2016-2018 do Hiệp hội vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (VAEFA) thực hiện, Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW), một thành viên của VAEFA tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu “Thực trạng tiếp cận giáo dục của trẻ em, đặc biệt ở tuổi mầm non con của lao động di cư và khuyến nghị chính sách

Di cư lao động nông thôn - thành thị đang là xu hướng tất yếu của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa của các quốc gia đang phát triển.

Việt Nam là một trong những quốc gia Đông Nam Á có số người di cư vào các thành phố lớn tăng nhanh. Hiện nay, nhiều người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị thường mang theo con nhỏ. Được chăm sóc và phát triển là một quyền cơ bản của trẻ em đã được khẳng định trong luật chăm sóc và giáo dục trẻ em tại Việt Nam.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời đại biểu tham dự Hội thảo và phát biểu ý kiến

Thời gian: từ 8h00 – 12h00

Địa điểm: Hội trường số 3, Khách sạn Công Đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội