Về trang trước

Hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH và BHTN

Hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH và BHTN
Hội nghị
Thời gian: Từ 07:30 đến 20:00 Ngày 08/06/2017
Địa điểm: Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH

Nhằm nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy đinh của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Bộ Lao động -Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghiệ truyền truyền về chính sách BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mời xem toàn văn nội dung "Giấy mời"