Lịch tổ chức hội nghị sự kiện

Sự kiện
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 31/05/2016
Địa điểm: Hà Nội
Đơn vị tổ chức:
Đào tạo/Tập huấn
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 22/05/2016
Địa điểm: Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (ISee)
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:30 đến 16:40 Ngày 21/01/2016
Địa điểm: Tầng 6, văn phòng RTCCD, số 39, ngõ 255 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Đơn vị tổ chức:
Thời gian: Từ 13:30 đến 20:00 Ngày 21/01/2016
Địa điểm: Hội trường K, Đại học sư phạm Hà Nội
Đơn vị tổ chức:
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 13/01/2016
Địa điểm: Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH