Lịch tổ chức hội nghị sự kiện

Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 Ngày 12/10/2015 đến 20:00 Ngày 15/10/2015
Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Đào tạo/Tập huấn
Thời gian: Từ 08:00 Ngày 06/10/2015 đến 20:00 Ngày 10/10/2015
Địa điểm: Văn phòng Bộ LĐTBXH - Số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 05/10/2015
Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH