Lịch tổ chức hội nghị sự kiện

Hội thảo
Thời gian: Từ 08:30 đến 16:40 Ngày 21/01/2016
Địa điểm: Tầng 6, văn phòng RTCCD, số 39, ngõ 255 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Đơn vị tổ chức:
Thời gian: Từ 13:30 đến 20:00 Ngày 21/01/2016
Địa điểm: Hội trường K, Đại học sư phạm Hà Nội
Đơn vị tổ chức:
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 đến 17:00 Ngày 13/01/2016
Địa điểm: Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 Ngày 11/01/2016 đến 17:00 Ngày 12/01/2016
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Hội nghị
Thời gian: Từ 08:00 Ngày 02/12/2015 đến 14:00 Ngày 05/12/2015
Địa điểm: Số 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Cục Phòng chống tệ nạn, xã hội