Lịch tổ chức hội nghị sự kiện

Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 Ngày 16/08/2016 đến 20:00 Ngày 17/08/2016
Địa điểm: Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 10/08/2016
Địa điểm: Trụ sở Bộ LĐ-TBXH - 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 23/08/2016
Địa điểm: Ninh Bình, Vĩnh Phúc
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Đào tạo/Tập huấn
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 27/07/2016
Địa điểm: Hải Phòng
Đơn vị tổ chức: Khác
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 Ngày 13/07/2016 đến 20:00 Ngày 29/07/2016
Địa điểm: Hà Nội, Vũng Tầu; Vũng Tàu
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH