Lịch tổ chức hội nghị sự kiện

Đào tạo/Tập huấn
Thời gian: Từ 08:00 Ngày 29/09/2016 đến 20:00 Ngày 31/12/2016
Địa điểm: Trung tâm Thông tin - Bộ LĐ-TBXH
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Hội nghị
Thời gian: Từ 08:00 Ngày 29/11/2016 đến 20:00 Ngày 30/11/2016
Địa điểm: Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Khác
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 05/09/2016
Địa điểm: Thành phố HCM
Đơn vị tổ chức:
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 Ngày 16/08/2016 đến 20:00 Ngày 17/08/2016
Địa điểm: Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Hội thảo
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 10/08/2016
Địa điểm: Trụ sở Bộ LĐ-TBXH - 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH