Lịch tổ chức hội nghị sự kiện

Hội nghị
Thời gian: Từ 07:30 đến 20:00 Ngày 08/06/2017
Địa điểm: Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Sự kiện
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 11/04/2017
Địa điểm: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Lao động ngoài nước
Hội nghị
Thời gian: Từ 08:00 đến 20:00 Ngày 13/12/2016
Địa điểm: Xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Đơn vị tổ chức: Khác
Đào tạo/Tập huấn
Thời gian: Từ 08:00 Ngày 29/09/2016 đến 20:00 Ngày 31/12/2016
Địa điểm: Trung tâm Thông tin - Bộ LĐ-TBXH
Đơn vị tổ chức: Bộ LĐ-TBXH
Hội nghị
Thời gian: Từ 08:00 Ngày 29/11/2016 đến 20:00 Ngày 30/11/2016
Địa điểm: Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Khác