Giao lưu trực tuyến

Ngày 8/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg, ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tại sao phải đặt ra chuẩn này? Quy định như thế nào về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật?