Đăng ký thành viên

Thông tin thành viên

Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

Nội quy trang tin

1. Quy định chung

Thành viên, cộng đồng tham gia chuyên trang phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định trong bản Nội quy chung, cụ thể:

      - Không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

      - Không vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục

      - Không vu cáo, bôi nhọ, miệt thị, gây hại cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào

      - Không dùng những lời lẽ chửi bới, thô tục

      - Không đăng các đường link bên ngoài, các thông tin như số điện thoại, địa chỉ, email... có thể gây hại cho các tổ chức, cá nhân

2. Quy định về khai thác tài nguyên trên chuyên trang

      - Các thành viên và cộng đồng tham gia các hoạt động trên chuyên trang được khai thác miễn phí các tài nguyên đã được cập nhật.

      - Những thông tin đăng tải trên chuyên trang đều thuộc bản quyền của tác giả và của chuyên trang, mọi sự sử dụng hay trích dẫn đều phải đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật có liên quan của nhà nước CHXHCN Việt Nam.